• * işaretli bölümler aksi belirtilmedikçe doldurulmak zorundadır